Hemfosa har upprättat ett certifikatsprogram med ett rambelopp på 2 000 mkr. I samband med detta har bolaget emitterat 895 mkr på löptider mellan 3-12 månader. Hemfosa upprättar certifikatsprogrammet för att skapa diversifiering i finansieringskällorna. För att hantera refinansieringsrisken i programmet kommer bolaget att i huvudsak arbeta med säkerställda backupfaciliteter. Arrangör av företagscertifikatprogrammet är Swedbank och emissionsinstitut är Swedbank, SEB och Danske Bank.

För mer information, vänligen kontakta: 

Jens Engwall, CEO [email protected] ,mobil 070 690 65 50

Linda Eriksson, Head of Finance, [email protected] , mobil 072 166 24 28, kontoret 08 448 04 80