• Hemfosas styrelse har, med anledning av god efterfrågan i bolagets emission av preferensaktier, beslutat att utöka erbjudandet till att omfatta högst 5 000 000 preferensaktier, motsvarande 1 625 MSEK
  • Teckningskursen samt övriga villkor i erbjudandet är oförändrade

Hemfosa offentliggjorde den 20 november 2014 ett erbjudande att teckna preferensaktier i bolaget omfattande högst 3 000 000 preferensaktier till en teckningskurs om 325 SEK per preferensaktie, med möjlighet för styrelsen att utöka erbjudandet till att totalt omfatta högst 5 000 000 preferensaktier.

Till följd av god efterfrågan från såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som allmänheten i Sverige har Hemfosas styrelse, efter samråd med Swedbank, beslutat att utöka erbjudandet med högst 2 000 000 ytterligare preferensaktier, till högst 5 000 000 preferensaktier totalt. Härigenom kan Hemfosa tillföras totalt 1 625 MSEK före transaktionskostnader inom ramen för erbjudandet.

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Hemfosa i samband med erbjudandet.

Nacka den 27 november 2014

Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, Styrelseordförande, mobil: +46 705 94 5398

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil: +46 706 90 6550, växel +46 8 448 04 80