Vid ett styrelsemöte på måndagen fattade Hemfosa Holdings styrelse beslut om att ansöka om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

Hemfosa meddelade i april i år att bolaget beslutat utreda förutsättningarna för att notera bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Hemfosa arbetar sedan dess med att förbereda bolaget för en notering och har under hösten undersökt intresset inför en sådan bland investerare i Sverige och internationellt. Mot bakgrund av utvecklingen i det arbetet har styrelsen fattat beslut om att ansöka om börsnotering vid NASDAQ OMX Stockholm under första halvåret 2014.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil: 070-594 5398

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 6550, vx 08-448 04 80