Henrik Melder har rekryterats som ansvarig för Hemfosas verksamhet i Norge. Han har gedigen erfarenhet från ledande positioner inom fastighetssektorn och kommer närmast från rollen som Uthyrningschef för Entra ASA. Henrik Melder tillträder efter sommaren.

Henrik Melder kommer närmast från rollen som Uthyrningschef i Entra ASA, där han varit verksam i fem år. Tidigare har Henrik bland annat varit VD för Bermingrud Prosjektutvikling AS, Fastighetsdirektör i Aberdeen Property Investors ASA och Fastighets- och marknadschef i Skanska Eiendomsutvikling AS. Henrik är 51 år och har juristexamen från Universitetet i Oslo.

– Vi är mycket glada att vi lyckats genomföra en strategiskt viktig rekrytering av Henrik Melder som ansvarig för vår norska verksamhet, Hemfosas näst största marknad. Henrik har en bakgrund och kompetens som passar mycket väl in i Hemfosa och för uppdraget att vidareutveckla verksamheten i Norge. Hemfosa har idag en väletablerad ställning på den norska marknaden som en av de största aktörerna inom samhällsfastigheter. Vi förvaltar fastigheter till värde om drygt 9 mdkr i Norge och ser intressanta tillväxtmöjligheter, både genom förvärv och projekt, säger Caroline Arehult, VD för Hemfosa.

Henrik Melder efterträder Simon Venemyr Ottersland som har varit ansvarig för den norska verksamheten sedan 2015 genom ett konsultavtal. Simon lämnar sin roll i samband med att avtalet löper ut.

– Simon har haft en nyckelroll i arbetet med att bygga upp Hemfosas fastighetsbestånd och position i Norge sedan inträdet 2015. Jag vill tacka honom för det framgångsrika arbete han drivit med stor kraft och energi under dessa år, säger Caroline Arehult.

För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Arehult, VD, mobil 070-553 80 26, car[email protected],

växel 08-448 04 80