Amasten Fastighets AB (publ), har informerats om att huvudägare Sterner Stenhus har förvärvat stamaktier i Amasten. Sterner Stenhus har utanför börsen förvärvat 11 152 308 stamaktier från Kvalitena AB. Förvärvet har skett till en aktiekurs om 3,80 kronor per stamaktie. Den totala köpeskillingen för aktieposten uppgår till 42 378 770 kronor och motsvarar 7,2 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i bolaget. Sterner Stenhus har sedan sålt vidare ett antal av de förvärvade aktierna till styrelse och ledning i Amasten.

Förvärven från Sterner Stenhus har skett till en aktiekurs om 4,00 kronor per stamaktie. Följande personer i styrelse och ledning har förvärvat stamaktier från huvudägare:

1 miljon vardera till VD Jan-Erik Höjvall och Styrelseledamot Peter Wågström.

0,5 miljoner vardera till Styrelseordförande Rickard Backlund och Styrelseledamot Magnus Bakke.

0,25 miljoner vardera till Förvaltningschef Mikael Rånes och Affärsutvecklingschef Ellen Reichard.

Vidare har Sterner Stenhus sålt ytterligare 2,5 miljoner stamaktier till ett mindre antal investerare. Genom transaktionerna har Sterner Stenhus ökat sitt aktieinnehav från 16,2 procent till 19,5 procent.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Elias Georgiadis, Styrelseledamot, Tel: +46 (0)70-796 13 34, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 11 juni 2018 kl. 17.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se