Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké för 2022 den 23 februari 2023 kl. 08:00 (CEST). SBB:s vd Ilija Batljan presenterar resultatet samma dag kl. 10:00 (CEST) via telefonkonferens och webcast. Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med en frågesession.

Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig här: https://corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. 
https://ir.financialhearings.com/samhallsbyggnadsbolaget-q4-2022

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. 
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002734

En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand via webcastlänken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming. Investor Relations, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.