Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) kommer att offentliggöra sin delårsrapport för januari-mars 2022 den 27 april 2022 kl. 08:00 (CEST). SBB:s vd Ilija Batljan presenterar resultatet samma dag kl. 10:00 (CEST) via telefonkonferens och webcast.

Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig här: https://corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/

Länk till webcast: https://tv.streamfabriken.com/samhallsbyggnadsbolaget-q1-2022

För att delta via telefon vänligen ring in på följande telefonnummer:

SE: +46 8 5055 8356
UK: +44 3333 009 265
US: +1 631 913 1422 (PIN-kod: 61349453#)

En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand via webcastlänken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming. Investor Relations, [email protected]