Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké för 2019 den 19 februari 2020 kl. 08:00 (CET). SBB:s vd Ilija Batljan presenterar resultatet samma dag kl. 9:30 (CET) via telefonkonferens och webcast.

Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig här: http://sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/ 

Länk till webcast: https://tv.streamfabriken.com/samhallsbyggnadsbolaget-q4-2019

För att delta via telefon vänligen ring in på följande telefonnummer.

SE: +46 8 566 427 04
UK: +44 3333 009 267
US: +1 833 526 8381

En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand via webcastlänken.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Adrian Westman, Head of Investor Relations, 073 509 0400, [email protected]