Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) kommer att offentliggöra sin rapport för januari-september 2019 den 29 oktober 2019 kl. 08:00 (CET). SBB:s vd Ilija Batljan presenterar resultatet samma dag kl. 10:00 (CET) via telefonkonferens och webcast.

Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig här: http://sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/ 

Länk till webcast: https://tv.streamfabriken.com/samhallsbyggnadsbolaget-q3-2019 

För att delta via telefon vänligen ring in på följande telefonnummer.

SE: +46 8 5055 8351
UK: +44 3333 009 030
US: +1 833 526 8397

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Adrian Westman, Head of Investor Relations, 073 509 0400, [email protected]