Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har nöjet att bjuda in analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdag på Karlbergsvägen 77 i Stockholm den 4 december 2018.

VD Ilija Batljan kommer under kapitalmarknadsdagen att presentera bolagets strategi, verksamhet och framtidsplaner tillsammans med bolagets ledningsgrupp.

Presentationerna kommer att hållas på svenska och en inspelad webcast kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter evenemanget. Vänligen anmäl ditt deltagande senast 30 november via denna länk.

Tid: tisdag 4 december kl. 12.00 – 15.00 (inklusive lunch)
Plats: Karlbergsvägen 77, 113 35 Stockholm

Agenda:

Strategi och nya mål
– Ilija Batljan, Verkställande Direktör & Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef

Fastigheter för de viktigaste samhällsfunktionerna
– Lars Thagesson, Vice VD och COO & Jonny Göthberg, Förvaltningschef

Fastighetsutveckling
– Krister Karlsson, Vice VD och Fastighetsutvecklingschef

Hållbarhet och värdeskapande bostadsutveckling
– Marika Dimming, IR- och Hållbarhetschef & Peter Olausson, Teknisk Chef

Kapitalstruktur och finansiering
– Rosel Ragnarsson, Finanschef & Eva-Lotta Stridh, CFO

Avslutande ord

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marika Dimming, Chef Investor Relations, 070 251 6689, [email protected]