Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) håller årsstämma den 27 april 2022 kl 16:00. Innan den formella årsstämman bjuder SBB in aktieägare till seminarium med möjligheter att ställa frågor till företrädare för bolagets olika verksamheter liksom att lyssna på intervjuer med olika profiler från fastighetsbranschen och finansmarknaden. Avslutningsvis berättar entreprenörer om sina erfarenheter av att driva bolag i Sverige. Bland deltagarna finns Christina Nyman, Chefekonom Handelsbanken, Sven-Olof Johansson, Fastpartner, Mikael Sarwe, Head of Nordea market strategy och Salvatore Grimaldi, entreprenör. 

Seminarium och årsstämma hålls i Annexet, Globentorget, Entré 2 i Stockholm. Insläpp, lättare lunch och registrering sker från kl. 12:00. Seminariet börjar kl. 13:00 där närvarande aktieägare får möjlighet att fråga ut ett 20-tal ledande befattningshavare i bolaget. Utfrågningen leds av Lotta Dinkelspiel. Efter utfrågningen diskuterar en makropanel räntor och inflation och seminariet avslutas med ett samtal om entreprenörskap. Kaffe serveras från 15:30. Den formella årsstämman startar kl 16:00.

Kallelse, anmälan och övrig information återfinns på www.sbbnorden.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming, Investor Relations och Hållbarhetsansvarig, [email protected]