Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké för 2018 den 20 februari 2019 kl. 08:00 (CET). SBB:s vd Ilija Batjlan presenterar resultatet samma dag kl. 10:00 (CET) via telefonkonferens och webcast.

Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig här: http://sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/

Länk till webcast: https://tv.streamfabriken.com/samhallsbyggnadsbolaget-q4-2018

För att delta via telefon vänligen ring in på följande telefonnummer.

SE: +46 8 5055 8352
UK: +44 3333 009 270
US: +1 646 722 4904

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marika Dimming, IR och hållbarhetschef, 070 251 6689, [email protected]

Adrian Westman, Head of Investor Relations, 073 509 0400, [email protected]