SBB har idag offentliggjort ett bud om att förvärva samtliga stam- och preferensaktier i Hemfosa. I samband med detta bjuder SBB in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast den 15 november 2019 kl. 10:00 (CET).

Presentationen kommer hållas av vd Ilija Batljan på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs.

Länk till webcast: https://tv.streamfabriken.com/pressconference-nov2019

För att delta via telefon vänligen ring in på följande telefonnummer.

SE: +46851999383
UK: +443333009267

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Adrian Westman, Head of Investor Relations, 073 509 0400, [email protected]

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected]/08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.