Under mars månad har bostadsköpare börjat tillträda sina bostäder i SSMs ytsmarta och prisvärda bostadsrättsprojekt Metronomen med 188 bostadsrätter. Projektet är beläget vid urbana och kommunikationsnära Telefonplan i Stockholm och har en Urban ScoreTM om 100 poäng med avseende på mobilitet, vardagstjänster, hälsa och gemenskap. Fortsatta tillträden sker successivt under året samt bedöms även fortgå under inledningen av 2021, allteftersom produktionen av hela projektet färdigställs. Metronomen är ett JV-projekt mellan SSM och Partners Group. Påbörjade tillträden bedöms ge en positiv effekt på SSMs kassaflöde från och med Q2 2020.

Bostadsköpare i bostadsrättsprojektet Metronomen har under framförallt slutet av mars 2020 börjat tillträda sina ytsmarta och prisvärda bostäder i projektet Metronomen med 188 bostadsrätter. Fortsatta tillträden sker successivt under 2020 samt bedöms även fortgå under inledningen av 2021, allteftersom produktionen av hela projektet färdigställs.

Bostadsrättsprojektet Metronomen exemplifierar SSMs kärnprodukt och boendekoncept till fullo, och består till cirka 95 procent av ettor och tvåor med en boyta om 29 – 51 m2. De flesta av bostäderna har tillgång till en egen balkong. Projektet är beläget vid urbana och kommunikationsnära Telefonplan i Stockholm och har en Urban ScoreTM om 100 poäng med avseende på mobilitet (närhet till tunnelbana, access till bilpool och inomhusparkering för cyklar), vardagstjänster (rikligt med närservice, närhet till miljöstation, återbrukstjänster samt odlingsmöjligheter), hälsa (goda träningsmöjligheter samt närhet till rekreationsområden) samt gemenskap (stor takterrass, innergård och gemensamhetslokal samt kommunikationsapplikation för delningstjänster). Inom projektet finns även en förskola samt kommersiella ytor i syfte att förse föreningen med framtida inkomstkällor.

  • Det är med stor glädje som vi har påbörjat inflyttningen i bostadsrättsprojektet Metronomen. I Metronomen har SSMs dedikerade projektteam förverkligat SSMs boendekoncept fullt ut, vilket resulterat i ett ytterst prisvärt boende beläget vid urbana och kommunikationsnära Telefonplan i Stockholm, säger Mattias Lundgren, VD & koncernchef SSM.

Metronomen är ett JV-projekt mellan SSM och Partners Group. Påbörjade tillträden bedöms ge en positiv effekt på SSMs kassaflöde från och med Q2 2020.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 07:30 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761 – 65 17 71
E-post:
[email protected]

Twitter: @AnnCharlotteSSM
 

Om SSM Holding AB (publ)     
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid årsskiftet 2019/2020 fanns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com