Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens kapitalmarknadsdag kommer att äga rum den 17 juni 2020. Kapitalmarknadsdagen kommer att starta kl. 13:30 och förväntas pågå till cirka 16:00.

Då antalet anmälda fysiska deltagare nått maxantal baserat på rådande restriktioner kring allmänna sammankomster finns inte längre möjlighet att anmäla fysisk närvaro.

Möjlighet finns istället att följa presentationerna via webbsändning. För deltagare i webbsändningen som önskar kunna ställa frågor krävs föranmälan till [email protected].

Länk till webbsändningen kommer att skickas alla anmälda deltagare på förhand, samt publiceras på bolagets webbplats den 17 juni.

Bolaget kommer under dagen bland annat att presentera:

  • Finansiella och operationella mål
  • SBBs värdeskapande modell
  • Hållbarhetsvision 2030
  • Balansräkning och finansiering
     

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adrian Westman
Head of Investor Relations
[email protected]

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.