Inget samgående med Hydropulsor

Efter diskussioner mellan Morphic Technologies AB och High Speed Forming
Technology 2000 AB (HSF) konstaterar parterna att förutsättningarna inte
finns för ett omedelbart samgående mellan Morphic och Hydropulsor.

I samband med att HSF i augusti övertog röstmajoriteten i Hydropulsor
tecknade Morphic och HSF ett samarbetsavtal som bl a innefattar att
tillsammans utvärdera möjligheterna att nå ett samgående mellan Morphic
och Hydropulsor.

Morphic och HSF konstaterar att både Morphic och Hydropulsor har
intresse av att etablera tekniken på marknaden och att det
fortsättningsvis därför står öppet för de båda företagen att utnyttja
varandras resurser och samarbeta på rent affärsmässiga grunder.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
-Peter Heidlund, styrelseordföranden Morphic Technologies, 031-7045865, [email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)

Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga.

Bolagets B-aktie är noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas på
sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan
följas i dagstidningar som Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00150/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00150/wkr0002.pdf