Efter tre mycket framgångsrika år har Amasten Fastighets AB:s (publ) (”Amasten”) verkställande direktör Jan-Erik Höjvall meddelat styrelsen att han under 2020 avslutar sin anställning som vd för Amasten. Han kommer tillsvidare att fortsätta i sin nuvarande roll.

Styrelsen har omgående inlett arbetet med att söka efter en efterträdare.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Bengt Kjell, Styrelseordförande, Tel: +46 (0)70-594 53 98, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 17.40 CET.
_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].