Styrelsen i Amasten Fastighets AB har idag utsett Jan-Erik Höjvall till ny VD i Amasten Fastighets AB. Jan-Erik Höjvall kommer att tillträda som VD den 15 september och ersätter David Dahlgren som varit VD i bolaget sedan maj 2014. 

-Jag vill tacka David Dahlgren för hans tid i Amasten. Med David Dahlgren som VD har Amasten vuxit från 350 mkr i fastighetsvärde till idag över 3 mdr, en tillväxtresa som inte varit möjlig utan Davids ledarskap. Nu är det dags för Amasten att ta nästa kliv och jag är glad över att kunna presentera Jan-Erik Höjvall som ny VD och är övertygad om att han med sin erfarenhet och kompetens är rätt person att leda bolaget till nästa nivå, säger Amastens styrelseordförande Rickard Backlund. 

Jan-Erik Höjvall är civilingenjör från KTH och har över trettio års erfarenhet av fastighetsbranschen. Han har arbetat som VD i Rikshem under 6 år och som VD i Akelius Fastigheter under 7 år. Bolagen växte med sextio miljarder under dessa år. Dessförinnan har Jan-Erik varit VD i dotterbolag hos Skanska och Drott.

– Det har varit en ära att bygga upp Amasten och skapa en organisation med förmågan att få bolaget att fortsätta växa. En central och strategiskt viktig del i mitt arbete har varit att förbereda bolaget för att noteras på Nasdaqs huvudlista som del i tillväxtstrategin. Det har varit min övertygelse om att det är det bästa för bolaget men jag och styrelsen har haft olika uppfattningar om hur skyndsamt listbytet ska ske. Då Amasten nu valt en annan tillväxtstrategi vilket innebär att listbytet senareläggs har vi därför i samförstånd kommit överens om att det bästa för bolaget är en ny VD. Jag tror på Jan-Erik Höjvalls förmåga att få Amasten att växa ytterligare och nå de uppsatta tillväxtmålen, säger David Dahlgren.

– Jag ser fram mot att få tillträda som VD i Amasten och tror starkt på bolaget. Jag vill se en tillväxt i bolaget som i mina tidigare bolag och påbörja nyproduktion av bostäder och samhällsfastigheter. Amasten ska bli en viktig aktör när det gäller bostadsförsörjning och en stabil, kreativ och långsiktig partner med alla kommuner som vi samarbetar med, säger Jan-Erik Höjvall, tillträdande VD i Amasten Fastighets AB.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Rickard Backlund, Styrelseordförande Amasten Fastighets AB, Tel: +46 (0)70-655 99 60, [email protected]

Jan-Erik Höjvall, tillträdande VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18:00 den 23 augusti 2017.
__________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se.