Jens Engwall kommer att kvarstå som VD för Hemfosa och som en konsekvens av detta kommer vice VD Joacim Sjöberg att lämna Hemfosa.  

Jens Engwall kommer att kvarstå som VD även efter 2017 och fortsätta arbetet med att utveckla Hemfosa. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att Joacim Sjöbergs roll som vice VD försvinner och kommit överens med honom om att hans anställning i bolaget avslutas.

”Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att stärka Hemfosa som specialist inom samhälls­fastigheter. Vi har en väl anpassad och fungerande organisation på plats med en mycket kompetent ledningsgrupp för den fortsatta utvecklingen av verksamheten”, säger Jens Engwall i en kommentar.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, styrelseordförande, [email protected], mobil: 070-594 5398

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil: 070- 690 6550