Joacim Sjöberg tillträder idag som ledande befattningshavare i Hemfosa Fastigheter AB och har av bolagets styrelse utsetts till vice verkställande direktör samt ingår i koncernens ledningsgrupp.

Anställningen är ett led i bolagets arbete att förstärka ledningen och genomföra en långsiktig och kontrollerad successionsplanering efter VD Jens Engwall, som, förutsatt styrelsens godkännande, har för avsikt att före utgången av 2017 överlämna det operativa ledarskapet till Joacim Sjöberg.

Joacim Sjöberg kommer närmast från en position som Chef för Corporate Finance på Swedbank och har tidigare haft motsvarande befattning på Öhman Fondkommission och HSH Nordbank. Han var dessförinnan på Alfred Berg Fondkommission och Enskilda Securities samt verksam som advokat på Mannheimer Swartling. Joacim har en jur. kand. samt studier i ekonomi vid Stockholms universitet och London School of Economics.

För mer information, vänligen kontakta:  

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50 kontoret 08-448 04 80

Bengt Kjell, styrelseordförande, [email protected], mobil 070-594 53 98