Som tidigare kommunicerats ska Morphic Wind leverera en komplett park med tio stycken verk med en märkeffekt om 3 MW vardera till Vindpark Vänern. Energimyndigheten har utsett området Vindpark Vänern till riksintresse för vindkraft. Byggandet av vindkraftparken som är ett pilotprojekt, sker i samarbete med PEAB och projektet är ett av de största pågående vindkraftprojekten i Sverige och den enda offshore-vindparken i en insjö.

Delarna till de tre första vindkraftverken finns på plats i Värmland och har under en tid varit klara för resning. Till följd av försening av vissa klassificeringsärenden rörande lyftplattformen (WestWind) har dock själva resningen försenats något.

”I samband med klassificeringsärenden rörande lyftplattformen har diskussioner förts med flera av de etablerade klassificeringssällskapen. I och med att lyften klassas som en marin operation har vi nu valt att samarbeta med Den Norske Veritas i slutverifieringen av flytetyget. Detta tar betydligt kortare tid än det omfattande arbetet att erhålla en full fartygsklass. Om vädret tillåter planeras resningen av de första tre verken att påbörjas under vecka 47. Slutleverans är planerad till vecka 35, 2009”, säger Johannes Falk, informationsansvarig för Vindpark Vänern samt IR-chef på Morphic Technologies AB.

För mer information, kontakta:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB (publ)
Tel: +46 (0)70-676 73 93
E-mail: [email protected]