Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagstämman den 27 januari 2004 i Morphic Technologies AB
(publ.) valdes Thomas Widstrand, Kurt Dahlberg och Thomas Krishan som
nya styrelseledamöter.

* Thomas Widstrand, född 1957, var under åren 2000-2003 VD och koncernchef
för Cardo Pump AB. Widstrand var tidigare verksam 19 år inom ESAB
koncernen med erfarenhet av flera olika ledande koncernbefattningar.

* Kurt Dahlberg, född 1943, verksam sedan 1997 som konsult inom
verkstadsindustrin och har tidigare 20 års erfarenhet från Bofors med
ledande befattningar inom teknik- respektive marknadsutveckling.

* Thomas Krishan, född 1968, var under åren 1995-2003 verksam hos
Hagströmer&Qviberg Fondkommission och bedriver nu egen verksamhet inom
kapitalplacering.

Bolagsstämmans beslut innebär att bolagets styrelse förstärks till 7
ordinarie ledamöter. Inga övriga ärenden än val av nya ledamöter
behandlades på stämman. I direkt efterföljande konstituerande
styrelsemöte valdes Thomas Widstrand till styrelsens ordförande.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865,
[email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)
Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på
Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller
fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som
Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/27/20040127BIT00740/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/27/20040127BIT00740/wkr0002.pdf