Vid den extra bolagsstämman i Morphic Technologies AB (publ), tisdagen den 22 juni 2010, fattades beslut om att godkänna det ingångna förlikningsavtalet mellan å ena sidan Morphic Technologies AB (publ) och dess dotterbolag och å andra sidan de tidigare styrelseledamöterna Peter Enå och Kurt Dahlberg, som kommunicerats i pressmeddelande av den 25 maj 2010.

Godkännandet av förlikningsavtalet leder till att Morphic Technologies AB (publ) omgående kommer att återkalla sin talan mot Enå och Dahlberg vid Örebro tingsrätt.
 

Morphic Technologies AB (publ) 

Styrelsen   

 

För ytterligare information kontakta: 

Martin Valfridsson, VD, 070 556 3009
[email protected]

eller 

Robert Rehbinder, ordförande, 070 8249840

Morphic Technologies är en svensk industrikoncern med verksamhet inom bränsleceller och vindkraft. Koncernen har cirka 150 anställda och verksamheten bedrivs i fyra länder – Sverige, Japan, Italien och Schweiz. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet aktieägare uppgår till cirka 26 000.