Vid SSM Holding AB:s (publ) extra bolagstämma den 5 april 2017 beslöts om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Med anledning av erbjudandet om förvärv av aktier enligt det prospekt som bolaget upprättat och som Finansinspektionen registrerat och godkänt den 27 mars 2017 beslöt extra bolagsstämma i bolaget den 5 april 2017 om nyemission om högst 9 152 542 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Janson, Styrelseordförande, som nås genom: 

Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- & IR-chef           
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
@AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter,
30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder.
SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i mars 2017 fanns närmare 5 800 byggrätter i bolagets projektportfölj. www.ssmlivinggroup.se