Kommuniké från extra bolagsstämma

För mer info se www.amasten.se