Hemfosa har vid en extra bolagsstämma bland annat beslutat att välja tre nya styrelseledamöter och att ändra bolagets bolagsordning, inklusive bolagets firma.

Hemfosa förstärker styrelsen

Som ett led i att förbereda Hemfosa för en börsnotering förstärker bolaget styrelsen med tre nya ledamöter; Anneli Lindblom, Caroline Sundewall och Ulrika Valassi. De nya ledamöterna tillför kompetens inom områden såsom IFRS-redovisning, kredit- och riskhantering samt styrelsearbete i börsnoterade bolag.

Anneli Lindblom

Anneli Lindblom, född 1967, är ekonom och verksam som CFO i börsnoterade Acando. Anneli har flerårig bakgrund som ekonomi- och finanschef för Proffice och för Cybercom Group samt som interims-CFO via egen konsultverksamhet. Genom Anneli tillförs Hemfosa gedigen kompetens inom bland annat IFRS-redovisning i börsnoterad miljö.

Caroline Sundewall,

Caroline Sundewall, född 1958, är civilekonom och driver egen verksamhet inom rådgivning och verksamhetsutveckling. Hon har tidigare haft ledande positioner inom såväl bank- och finanssektorn som affärsmedia. Caroline är ledamot i ett flertal noterade och onoterade bolag, bland annat som ordförande i Svolder och styrelseledamot i Lifco, Södra, Mertzig Asset Management och Pågen Group. Caroline tillför gedigen erfarenhet från såväl operativa positioner som styrelsearbete i börsnoterade bolag.

Ulrika Valassi

Ulrika Valassi, född 1967, är civilekonom och verksam som CEO i Au Management. Ulrika har en bakgrund som kreditchef i Landshypotek samt inom SEB med seniora positioner inom kredit- och riskfunktionen. Ulrika kompletterar styrelsen med sin breda kompetens inom kredit- och riskhantering, specifikt inom fastighetssektorn.

I samband med den extra bolagsstämman frånträdde de tidigare ledamöterna Sören Ferin, Mats Israelsson, Kent Jonsson, Christer Wachtmeister, Kim Westberg, Karin Osslind, Lars Thagesson, Karim Sahibzada och Birgitta Stenmark från sina styrelseuppdrag. Efter den extra bolagsstämman består styrelsen därmed av ledamöterna Bengt Kjell (ordförande), Jens Engwall, Magnus Eriksson, Anneli Lindblom, Daniel Skoghäll, Caroline Sundewall och Ulrika Valassi.

Övriga beslut

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagets firma från Hemfosa Holding AB till Hemfosa Fastigheter AB. Bolagsstämman fattade också ytterligare ett antal beslut för att förbereda Hemfosa för en framtida börsnotering, bland annat om att omvandla bolaget från privat till publikt bolag samt att införa ett så kallat avstämningsförbehåll i bolagsordningen för att kunna ansluta bolagets aktier till Euroclear Sweden.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil: 070-594 5398

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil: 070- 690 6550