Vid extra bolagsstämma i Amasten Holding AB (publ) fattades idag beslut om att utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor.

”Amasten förbereder sig som tidigare meddelat för att notera Amastens aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Att byta till en stor revisionsbyrå med såväl börserfarenhet som specialkompetens inom fastighetssektorn är ett naturligt steg i dessa förberedelser. Målet om en notering på huvudlistan under 2017 ligger fast.”, säger David Dahlgren VD på Amasten.

Denna information är sådan information som Amasten Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt reglerna vid Nasdaq First North Nordic. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2016 kl. 14.45 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB (publ), Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

___________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se