Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har sålt en byggrätt om ca 4.700 kvm BTA till det allmännyttiga bostadsbolaget Kopparstaden. Byggrätten motsvarar ca 40 lägenheter inom den nya stadsdelen Born i Falun. SBB utvecklar den helt nya stadsdelen Born som har en stor potential med sitt stadsnära läge.

Born är beläget i Faluns mest attraktiva läge i stadens centrums nordvästra hörn, angränsande till Kålgården. Arbetet med detaljplanen pågår. Tidigare har KlaraBo köpt byggrätter för att bygga hyresrätter och både HSB och Riksbyggen för att bygga bostadsrätter.

”-Vi vill gärna vara med och utveckla Falun och då är detta ett av de mest intressanta områdena i centrala Falun. Det är positivt för ett område om det blir en bra blandning av upplåtelseformer, vi kan genom vårt engagemang se till att det även byggs hyresrätter,” säger Pernilla Wigren VD Kopparstaden.

”-Vi ser fram emot att bidra till SBBs arbete med detaljplanen där dessa flera utmaningar skall vägas och där målet är att öppna upp detta tämligen slutna område för Faluborna,” fortsätter Pernilla Wigren Kopparstaden.

Utvecklingen inom Born är ett bra exempel på hållbar stadsutveckling, här utvecklas en helt ny stadsdel i direkt anslutning till såväl samhällsservice som kollektivtrafik och dessutom saneras den genom gruvindustrin förorenade markmiljön genom utvecklingen av området.

”-SBB har en attraktiv och omfattande byggrättsportfölj och Kopparstadens förvärv visar hur attraktivt Falun och i synnerhet Born är. Vi välkomnar Kopparstaden in i det fortsatta arbetet med detaljplanen,” säger Krister Karlsson Vice VD SBB.

Tillträde sker efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, vVD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070-352 56 65, [email protected]