En korrigering har gjorts av jämförelsesiffror för kvartalen 2015 i samtliga delårsrapporter för 2016 samt utfallssiffror för kvartalen i 2015 års bokslutskommuniké. Korrigeringen omfattar en omfördelning av cirka 13 MSEK från fjärde kvartalet 2015 till övriga kvartal under året. Inga helårssiffror för 2015 eller 2016 påverkas av korrigeringen.

Såsom tidigare meddelats har SSM omräknat vissa tidigare delårsrapporter med anledning av omklassificeringen av SSM:s förvaltningsfastigheter till projektfastigheter under Q4 2015.
Korrigeringen grundar sig i att omräknade utfallssiffror för Q4 2015 i bokslutskommunikén 2015 även inkluderade omräkningseffekt för tidigare kvartal under 2015. Detta har sedan resulterat i följdfel för jämförelsesiffrorna i samtliga delårsrapporter för 2016.

Korrigeringen omfattar en omfördelning av cirka 13 MSEK från koncernens rapport över totalresultatet fjärde kvartalet 2015 till övriga kvartal under året. Inga helårssiffror för 2015 eller 2016 påverkas av korrigeringen.

Korrigerade delårsrapporter respektive bokslutskommunikén återfinns på SSM:s webbplats, tillsammans med en tabellsammanställning över korrigeringarna som skett. Se länk till dessa dokument: www.ssmlivinggroup.com/sv/finansiella-rapporter.

För mer information, vänligen kontakta:

Casper Tamm, Ekonomidirektör
Telefon: +46 (0)735 29 99 21
E-post: [email protected]

Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- & IR-chef
Telefon: +46 (0)761 65 17 71
E-post: [email protected]

 
Om SSM Holding AB (publ)

SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i mars 2017 fanns närmare 5 800 byggrätter i bolagets projektportfölj. www.ssmlivinggroup.com