Kurt Dahlberg, en av grundarna till Morphic har begärt utträde ur Morphics styrelse med verkan per idag.

”Morphic befinner sig nu i en intensiv och viktig etableringsfas av sina produkter. Jag bedömer därför att jag fortsättningsvis gör störst nytta för bolaget operativt genom att verka i min nya roll som konsult inom Morphic med särskilt fokus på marknadsutveckling” säger Kurt Dahlberg i en kommentar.

För mer information, kontakta:
Johannes Falk, Executive Vice President, Corporate Strategy & Investor Relations, Morphic Technologies AB (publ)
Tel: +46 (0)70-676 73 93
E-post: [email protected]