Styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) beslutade den 29 maj 2023 om en utvidgad strategisk översyn av strategiska alternativ i syfte att maximera värdet för SBB:s aktieägare. Styrelsen och Ilija Batljan har samsyn om att ett nytt ledarskap är det bästa för SBB. Ilija Batljan frånträder sin roll som verkställande direktör och kvarstår som styrelseledamot i SBB. Styrelsen har utsett Leiv Synnes till ny verkställande direktör. Styrelsen anser att Leiv Synnes har rätt erfarenhet och är den bäst lämpade personen att leda bolaget och bistå styrelsen i genomförandet av den strategiska översynen. Leiv Synnes tillträder som verkställande direktör den 5 juni 2023 och ersätter Ilija Batljan.

”Arbetet med den strategiska översynen fortskrider oförändrat och enligt plan. Med Leiv Synnes som ny verkställande direktör tillförs SBB en ny, mycket kvalificerad kraft som med fullt fokus kan leda bolaget och bistå styrelsen i den strategiska översynen. När nu Ilija Batljan lämnar över vd-posten vill jag rikta ett varmt tack till honom för hans fundamentala insats i att utveckla SBB till Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur, och styrelsen ser fram emot Ilijas fortsatta bidrag i rollen som styrelseledamot,” säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

”Jag är hedrad, stolt och ödmjuk över förtroendet och ser fram emot att tillsammans med styrelsen och medarbetarna fortsätta utveckla SBB:s viktiga roll inom social infrastruktur. Mitt omedelbara fokus kommer såklart också vara riktat på att stödja den strategiska översynen som styrelsen leder,” säger Leiv Synnes, tillträdande verkställande direktör för SBB.

”Som grundare och stor aktieägare i SBB ligger det i min roll att ta ansvar i en utmanande tid. Utnämningen av Leiv Synnes är ett utomordentligt val av vd som ger SBB bästa tänkbara förutsättningar framåt. Jag vill passa på att tacka alla fantastiska medarbetare på SBB som genom åren arbetat outtröttligt sida vid sida med mig. Min tro på SBB är intakt och jag kvarstår som styrelseledamot,” säger Ilija Batljan, avgående verkställande direktör för SBB.

Leiv Synnes, född 1970, har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen, senast som CFO för Akelius Residential Property AB sedan 2014 och vice verkställande direktör på Akelius Residential Property AB sedan 2020. Leiv Synnes var dessförinnan verksam sedan 2004 i flertalet ledande befattningar inom Akelius Residential Property AB.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Schuss, styrelseordförande, [email protected].

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2023 kl. 14:15 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se