Styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att bilda ett nytt fristående bolag med fokus på bostadsfastigheter (”Bostadsportföljen”) som sedan ska delas ut till aktieägarna i SBB, enligt Lex Asea. Moderbolaget i den nya koncernen kommer vara Amasten Fastighets AB (publ).

Maria kommer närmast från rollen som CFO på Castellum och har dessförinnan arbetat i olika ledande befattningar inom Kungsleden sedan 2015. Hon är civilekonom och har bland annat jobbat som revisor på EY. Maria kommer ingå i bolagets koncernledning och tillträder sin roll under våren.

”Det känns fantastiskt bra att välkomna Maria till det nya bostadsbolaget och vår ledningsgrupp. Maria är en engagerad ledare med strategiskt fokus och lång erfarenhet av att arbeta i en noterad miljö,” säger Ylva Sarby Westman, VD Amasten Fastighets AB.

”Jag ser fram emot att som CFO vara med och utveckla det nya bolaget samt skapa de bästa förutsättningarna för tydlig och transparent finansiell rapportering och analys,” säger Maria Strandberg, tillträdande CFO för Amasten Fastighets AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ylva Sarby Westman, VD Amasten Fastighets AB (publ), 070-690 65 97
Maria Strandberg, tillträdande CFO för Amasten Fastighets AB (publ), 070-398 23 80