Mattias Klintemar har utsetts till ny CFO med tillträde från och med den 15 januari, 2010. Fram till dess kommer Carl G. Sköld fungera som tf CFO.

Mattias Klintemar är sedan 2006 verksam som CFO och Vice President för Hexaformer AB, med verksamhet inom transformatorteknologi. Till tidigare erfarenheter hör bland annat befattningar som CFO/COO på ABG Securities och Project Leader inom Corporate Finance på ABG Sundal Collier, vice CFO på HSBC/Midland bank samt konsult och revisor på Arthur Andersen.

Mattias Klintemar, född 1967, har en civilekonomexamen från Karlstad universitet med inriktning på redovisning och finansiering.

”Med Mattias Klintemar får vi en kompetent chef för ekonomifunktionen. Mattias har en gedigen erfarenhet av ekonomistyrning och kommer vara ett värdefullt tillskott i arbetet med renodlingen av vår verksamhet”, säger Martin Valfridsson, VD för Morphic Technologies AB.
Fram till Klintemars tillträde kommer Carl G. Sköld fungera som tf CFO. Sköld har mångårig erfarenhet från ekonomifunktioner inom ett stort antal företag. Han är sedan 2002 verksam som konsult inom det egna bolaget CGS Management AB, och har inom ramen för detta arbetat som inhyrd CFO i ett flertal bolag, bl a Enea, Seelig & Co, BTJ Group, Teleca och Resco.