Som tidigare presenterats så kommer Martin Valfridsson att sluta sin befattning som VD och koncernchef för Morphic Technologies. Koncernens CFO, Mattias Klintemar, kommer från och med den 1 juli att tillträda som tf VD och koncernchef. Christian Westas, för närvarande CFO på Dynawind, kommer att överta Mattias tidigare arbetsuppgifter.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Valfridsson, VD Morphic Technologies, +46 70 556 3009,
[email protected]

eller

Mattias Klintemar, vVD och CFO Morphic Technologies, +46 70 934 6467,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.

Morphic Technologies
Tulegatan 13
172 78 Sundbyberg,    
www.morphic.se