Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) har idag erhållit en B1 rating med stabila utsikter från Moody’s. Detta är Samhällsbyggnadsbolagets första publika rating från ett ledande kreditvärderingsinstitut.

”Redan efter ett och ett halvt års verksamhet kan vi presentera en rating från ett välrenommerat och ledande kreditvärderingsinstitut som Moody’s. Att kreditvärderingsinstitutet dessutom påpekar att våra lågrisktillgångar kunde motivera ett investment grade-betyg med avseende på kvalitet på tillgångarna är en milstolpe i arbetet mot Bolagets mål att senast vid utgången av 2018 uppfylla villkoren för en investment grade-rating.” säger Ilija Batljan, VD och grundare för Samhällsbyggnadsbolaget.

Ratingen lyfter fram Samhällsbyggnadsbolaget högkvalitativa fastighetsportfölj till stor del bestående av samhällsfastigheter med kommun eller stat som garant för hyresgästerna samt Bolagets goda finansiella ställning. Bolagets korta historik är en av utmaningarna. Moody’s skriver i analysen: ”SBB är väl positionerat i ratingkategori B1. Med tanke på den låga risken i bolagets fastighetsportfölj kan en belåningsgrad på 60% associeras med en högre rating. B1 ratingen speglar det faktum att bolaget är mycket ungt.” Moody’s kreditanalys visar vidare att värderingsmatrisen indikerade en Ba3 rating vilket är en grad högre än den fastställda B1-ratingen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]