Morphic har vederlagsfritt avyttrat Accagen och Exergy till ett schweiziskt investeringskonsortium.

Som tidigare indikeratas har Accagen under senare tid haft en mycket svag finansiell ställning och varit ytterst nära en konkurs. Samtidigt har Accagen varit med i en upphandling som potentiellt skulle kunnat bli bolagets största affär någonsin, vilket skulle skapat förutsättningar för lönsamhet. Beslut om denna affär har dock dragit ut på tiden och sannolikheten för att Accagen skall erhålla ordern bedöms ha minskats betydligt. Morphics styrelse har redan tidigare beslutat att inte längre finansiera Accagen så länge verksamheten går med fortsatt förlust och givet koncernens svaga finansiella ställning finns hur som helst inte tillräckligt med resurser för att tillföra bolaget ytterligare kapital.

Exergy försattes i likvidation under november förra året och något seriöst bud har tyvärr inte inkommit trots stora arbetsinsatser. Nettotillgångarna i Exergy bedöms ha ett försäljningsvärde på ca 3 mkr för rätt köpare. Det har vidare funnits en garanti från moderbolaget till Accagen på knappa 3 mkr som Morphic reserverat för i tidigare bokslut. I dagens uppgörelse avyttras Exergy till samma konsortium och i gengäld försvinner moderbolagets garanti till Accagen i sin helhet senast den 31 augusti.

I likhet med Morphics tidigare vindkraftssatsning så har även Accagen och Exergy kostat koncernen mycket stora resurser. Trots att de båda verksamheterna rationaliserats kraftigt det senaste året så belastade de båda bolagen koncernens rörelseresultat negativt med knappa 24 mkr under 2011.

Efter att dessa affärer genomförts har Morphic fyra bolag kvar i Sverige, varav två är operativa, Cell Impact och Aerodyn. Morphic har efter genomförd affär ytterst begränsade garantier kvar. Som redan tidigare meddelats så utvärderar styrelsen och VD aktivt olika strukturaffärer för Morphic.  

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Klintemar, VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.