Morphic Technologies AB (publ) har ingått nytt sponsoravtal med Remium Securities för handel av bolagets aktier på Stockholmsbörsens handelsplats Nya Marknaden.

Målsättningen att förbereda för en notering av Morphics aktier på O-listan innebär en ökad hantering och spridning av information om bolaget. Sponsorskapet med Remuim innefattar ett nära samarbete med Morphic i denna process. Avtalet innefattar även en överenskommelse om likviditetsgaranti för börshandeln av bolagets aktier. Tidigare avtal med Erik Penser Fondkommission AB upphör i samband med bytet av sponsorskap den 11 april 2005.