Morphic Technologies AB har beviljats patent av Svenska Patent- och registreringsverket för ett nytt verktygskoncept för höghastighetskapning. Patentet gäller till år 2024.

Det nya patentet stärker skyddet för bolagets produkter inom kapning av material med ojämn yta och grova dimensionstoleranser. Verktygskonceptet anpassar sig för de stora diametervariationer som ofta finns i exempelvis valsat material av grövre dimensioner. Det ger en jämnare kraftfördelning vid kapningen och därmed minskad risk för deformationer och sprickbildningar. Lösningen minimerar materialförluster i såväl kapning som efterföljande formning och möjliggör på så sätt en effektivare komponenttillverkning.

Morphic-koncernen har härmed totalt 34 beviljade patent varav 15 svenska.