Morphic och bränslecellsföretaget Cell Impact har etablerat en försäljningsorganisation i Asien genom ett samarbetsavtal med tjänsteföretaget Business Research Ltd.

Införandet av bränsleceller har under det senaste året intensifierats dramatiskt i Asien och speciellt i Kina och Korea där det finns ett stort uttalat behov av miljöförbättrande lösningar inom såväl transportsektorn som elektronikindustrin. Myndigheter väljer därför att investera kraftfullt i införandet av bränsleceller inom en rad olika applikationsområden. Lokala företag i tex Kina och Korea visar redan upp tekniska lösningar som ligger väl i nivå med de tidigare ledande företagen i tex USA och Japan.

För att tillgodose det växande behovet av flödesplattor till bränsleceller har Morphics helägda dotterbolag Cell Impact valt att etablera sin försäljningsverksamhet lokalt i Asien. Genom ett samarbetsavtal med Business Research Limited (www.asiaBRL.com) engageras såväl erfaren industrikompetens som lokal expertis i området. Business Research Ltd. är ett konsultföretag som arbetar med experter och företagsledare för att hjälpa västerländska företag med helhetslösningar vid etablering i Asien. Målsättningen med samarbetet är säkerställa strategiska leveranser av flödesplattor såväl kortsiktigt som långsiktigt.

För att hantera och utveckla Cell Impacts försäljningsverksamhet inom flödesplattor till bränsleceller och värmeväxlare har Per Sand rekryterats som ny försäljningschef. Per Sand har bl a erfarenhet av att etablera framgångsrik export av avancerade komponenter till Asien. Per Sand lämnar närmast ett försäljningsansvar inom Bulten Stainless Industry. Inom Cell Impact tar Per Sand över försäljningsansvaret för samtliga etablerade kundkontakter inklusive de som nu inkluderas i avtalet med Business Research Ltd.

Ovan beskrivna expansion inom försäljningsverksamheten ligger i takt med Cell Impacts produktionsstart av den första helautomatiska produktionslinan i Karlskoga. Införandet av utökad kapacitet har framgångsrikt genomförts och med endast några veckors försening mot utsatt plan så är nu anläggningen klar för produktion. För Cell Impact och Morphic är anläggningen en milstolpe i bolagets historia och anses skapa goda förutsättningar för att nå de uppsatta marknadsmålen.