Morphic får order i samband med lansering på internationell mässa

Morphic Technologies AB deltog föregående vecka som utställare på den
internationella trådmässan wire 2002 i Düsseldorf. Morphics lansering
väckte mycket stort intresse hos en rad olika komponenttillverkare och
ledde på plats till en första order på ett komplett kapsystem med
integrerat riktverk. Systemet har ett ordervärde på ca 700 000 kr och är
beställt av ett tillverkningsföretag i Sverige.

Med anledning av det stora intresset från Düsseldorfmässan kommer
Morphic omedelbart påbörja ett intensivt arbete med att bearbeta de från
mässan överenskomna offertförfrågningarna. Morphic inledde dessutom
diskussioner om samarbete med olika underleverantörer i syfte att säkra
unika systemlösningar.

Beställt system skall levereras i början av augusti. Kunden har även
begärt offert på ytterligare ett system. Framtagna system kommer
därefter att presenteras för övriga aktörer med liknande systemkrav
eftersom marknadsbehovet bedöms som stort.

Trådmässan hålls varje år och alterneras årligen mellan Düsseldorf och
Atlanta i USA och är den största internationella mässan inom området.
Morphic har med tanke på de positiva reaktionerna kring bolagets teknik
från årets mässa för avsikt att även delta på nästkommande mässa i
Nordamerika.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
– Peter Heidlund, styrelseordföranden Morphic Technologies, 031-
7045865, [email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)

Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga.

Bolagets B-aktie är noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas på
sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan
följas i dagstidningar som Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/15/20020415BIT01320/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/15/20020415BIT01320/wkr0002.pdf