Morphic förlänger teckningstid i nyemission

Styrelsen i Morphic Technologies AB har beslutat förlänga teckningstiden
i den pågående nyemissionen från 2 april till 16 april på grund av den
allmänna osäkerhet som krigssituationen i Irak skapat på kapitalmarknad
och i media.

– Vi har tagit beslutet att förlänga teckningstiden för att nå fram med
erbjudandet till våra aktieägare och nya intressenter. Mediabruset kring
kriget och oron på kapitalmarknaden gör att vi behöver mer tid för att
nå ut med information om vårt erbjudande, säger Peter Heidlund, VD på
Morphic Technologies AB.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865,
[email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se):
Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på
Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller
fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som
Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00750/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00750/wkr0002.pdf