Morphic fritt från tvister

Hydropulsor AB som befinner sig under rekonstruktion sedan maj 2002 har
till Morphic i avtal utfäst sig att omedelbart dra tillbaka den
stämningsansökan som bolaget lämnade in mars 2001 mot Morphic
Technologies AB. Utfästelsen innebär inga åtaganden från Morphics sida.

Morphic har under en längre tid studerat patentsituationen inom
teknikområdet och funnit att inga godkända patent finns, vare sig
avseende maskinkonstruktioner eller metoder, som hindrar Morphic och
Morphic’s kunder att fritt utnyttja höghastighetsbearbetning med
Morphics maskinteknik inom samtliga tillämpningsområden. Morphic’s
patent och patentansökningar för slagenhetens specifika lösningar och
patentet för tillverkningsmetod för bipolära plattor för bränsleceller
anses ge ett gott skydd för bolagets teknologi.

Inga tvister finns därmed inom Morphics verksamhet.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865,
[email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)
Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på
Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller
fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som
Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/18/20021218BIT00120/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/18/20021218BIT00120/wkr0002.pdf