Morphic Impact har idag erhållit en order på ett testprogram för verifiering och utvärdering av Morphics patenterade teknologi för höghastighetsformning. Ordern är av strategisk betydelse och beställare är en större japansk industrikoncern.

Testprogrammet är omfattande och syftar till att utvärdera användbarheten av teknologin för formning av komplexa strukturer i lättmetall. Vid lyckat resultat kan testerna ge affärsmöjligheter såväl hos kunden som hos kundens partners. Applikationer finns inom såväl fordons-, byggnads- och elektronikindustrin.

Testerna beräknas påbörjas i december månad och pågår under uppskattningsvis 3 månader. Ordern är den andra på kort tid inom segmentet formning i lättmetall. I mitten av september erhölls en första order på tillverkning av chassi i magnesium till en konsumentelektronikprodukt. Precis som då är ordern nu ett resultat av lyckade tester vid Morphics Teknologi- och kundcenter i Shin-Yokohama utanför Tokyo, Japan.

”De två beställningarna visar på styrkan i teknologin. Vårt primära fokus är fortfarande flödesplattor till bränsleceller. I vårt arbete med kunder inom detta segment har vi funnit flera andra tillämpningsområden och vi arbetar därför parallellt med att bredda vår produktportfölj inom andra branscher och produktsegment. Organisatoriskt har vi vuxit kraftigt under de senaste två åren och kan därför arbeta parallellt med denna breddning utan att allokera om resurser från den viktiga bränslecellsapplikationen”, säger Martin Valfridsson VD Morphic Impact.

Kort om Morphics teknologi för höghastighetsformning
Morphics patenterade teknologi för höghastighetsformning ger fördelar vad gäller formningsegenskaper då teknologin gör det möjligt att bearbeta metalliska material med en bråkdel av den energi som krävs vid konventionella bearbetningsmetoder, t ex fräsning. Maskinsystemen är kompakta i sin design med väsentligt lägre vikt jämfört med konventionella pressmaskiner och kräver ingen förstärkning av underlag i industrilokalen. Då avancerad teknologi används för att uppnå hög formningsenergi i form av kinetisk (rörelse) energi är den energi som krävs för formningsarbetet låg och därmed resurseffektiv vilket gynnar kunden ekonomiskt och ger miljömässiga fördelar. Idag produceras flödesplattorna i två egna produktionsanläggningar i Karlskoga. I Morphics strategi ingår att, när kundunderlaget nått en kritisk massa, även uppföra produktionsanläggningar i närheten av kunderna. Att etablera en ny anläggning tar 6–8 månader och kostar cirka 15–20 MSEK.

Marknaden för legotillverkning – komponentbearbetning
Verksamheten inom legoproduktion av komponenter med höghastighetsteknologi är under uppstart. Marknaden utgörs främst av tillverkande underleverantörer inom
verkstads- och fordonsindustri.

För mer information, kontakta:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB (publ)
Tel: +46 (0)70-676 73 93
E-mail: [email protected]