Morphic lämnar Hydropulsors styrelse

Peter Heidlund, styrelseordförande i Morphic Technologies AB, ställer
sin post i styrelsen för Hydropulsor AB till förfogande.

Vid Hydropulsors styrelsemöte 2002-08-30 reserverade sig Peter Heidlund
mot beslutet att godkänna bolagets kvartalsrapport för perioden januari
2002-juni 2002. Som konsekvens av reservationen, lämnar nu Peter
Heidlund Hydropulsors styrelse med omedelbar verkan.

-Min uppfattning om Hydropulsors situation skiljer sig betydligt från
den information som presenteras i rapporten och jag väljer därför att
lämna Hydropulsors styrelse, säger Peter Heidlund.

Arbetet med att undersöka möjligheterna till ett samgående mellan
Hydropulsor AB och Morphic Technologies AB fortskrider enligt det
samarbetsavtal som träffades mellan Hydropulsors huvudägare High Speed
Forming 2000 AB och Morphic Technologies AB 2002-08-12.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Peter Heidlund, styrelseordföranden Morphic Technologies,
031-7045865, [email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)

Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga.

Bolagets B-aktie är noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas på
sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan
följas i dagstidningar som Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

[REMOVED GRAPHICS]

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/03/20020903BIT00170/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/03/20020903BIT00170/wkr0002.pdf