Morphics dotterbolag Exergy Fuel Cells har blivit utvalt att som en av två aktörer leverera bränsleceller till ett pågående infrastrukturprojekt i London. Syftet med projektet är utrusta temporära kraftanläggningar i gatumiljö med bränsleceller, för att därigenom minska såväl luftföroreningar som oljud.

Luften i London hör till den sämsta i Europa. Luftföroreningarna har under flera år överträffat EUs gränsvärden och nu hotas huvudstaden av böter om inget görs.

För att förbättra luftkvalitén för invånarna och samtidigt bidra till långsiktiga miljöförbättringar bedrivs ett stort antal projekt. I stadsdelarna Camden och Croydon bedriver de lokala myndigheterna sedan 2006 ett projekt som går ut på att utrusta temporära kraftanläggningar placerade i centrala lägen med bränsleceller. Till skillnad mot traditionella dieselgeneratorer ger dessa varken upphov till föroreningar eller oljud.

Ett första system, avsett för att driva en station för mätning av trafikrelaterade luftföroreningar utanför London City Hall, kommer att premiärvisas onsdagen 29 oktober. Den bränslecellsutrustade stationen drivs av vätgas som tillhandahålls från en lokal depå invid Eurostar terminalen, Kings Cross järnvägsstation i Camden.

”Projektet har flera syften. För det första vill vi helt eliminera föroreningar och oljud från den här typen av generatorer. För det andra vill vi öka medvetenheten om alternativa energikällor i allmänhet och vätgas i synnerhet. Vi kommer även att aktivt dela med oss av våra kunskaper till andra lokala myndigheter som vill införa liknande teknik”, säger Omoniyi Giwa, Program Manager vid Transport of London.

Hittills har två bränslecellsgeneratorer producerats. Den första består av en 5 kW PEM bränslecell från den amerikanska tillverkaren Plug Power. Den andra, som kommer att levereras under 2010, är utrustad med två stycken 1 kW-bränsleceller från Morphics dotterbolag Exergy Fuel Cells.

”Det är mycket glädjande att vi får vara med och leverera teknik till detta projekt. Det visar både på teknikacceptans och på vätgas som energibärare i stadsmiljö”, säger Jonas Eklind, VD för Morphic Technologies AB.

Om Exergy Fuel Cells
Morphics dotterbolag Exergy Fuel Cells är specialiserat på utveckling och tillverkning av högeffektiva bränsleceller för stationära energisystem och reservkraftaggregat.

Bolaget erbjuder egenutvecklade och patenterade innovativa och prismässigt konkurrenskraftiga bränsleceller i ett flertal varianter och storlekar. Flera av företagets bränslecellsprodukter har lämnat prototypstadiet och tillverkas redan i mindre serier. Utöver bränsleceller erbjuds även tillverkningsprocesser för serietillverkning av såväl enskilda komponenter som kompletta bränslecellsystem.

För mer information, kontakta:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB (publ)
Tel: +46 (0)70-676 73 93
E-mail: [email protected]