Morphics Technologies dotterbolag DynaWind AB investerar drygt 30 Mkr i en ny fabrik i Gustavsviks industriområde i Kristinehamn. I samarbete med Kristinehamns Industrifastigheter bygger Morphic en anläggning för tillverkning av torn till 1 och 3 MW vindkraftverk. DynaWinds kapacitet tiodubblas genom denna investering från dagens drygt 10 torn/år till runt 100 torn/år.

Fabriken kommer att anpassas för DynaWinds produktion och utrustas med avancerad produktionsutrustning. Anläggningen skall tas i drift sommaren 2007 och kommer att sysselsätta ett trettiotal personer. Även DynaWinds försäljnings- och serviceverksamheter kommer att lokaliseras i Kristinehamn.

”Investeringen genomförs för att möta den kraftigt ökande efterfrågan på den svenska marknaden för bolagets vindkraftverk.”, säger DynaWinds VD Leif Jonsson.

Enligt branschorganisationen Svensk Vindkraft kommer investeringar motsvarande 50 miljarder kronor göras i vindkraft fram till och med 2015. Sveriges riksdag har beslutat om målsättningen att till 2015 nå en årlig elproduktion av 10TWh el från vindkraften.

DynaWinds målsättning för de kommande tre åren är att expandera verksamheten i takt med marknadstillväxten. Ambitionen är att bibehålla den nuvarande marknadsandelen på 20–25 procent i Sverige.

Morphics koncernchef Jonas Eklind säger i en kommentar: ”Det är värt att notera att ett stort antal planerade vindkraftparker har offentliggjorts det senaste halvåret. Efterfrågan verkar väl motsvara Svensk Vindkrafts prognoser. Enbart genom att summera de 20 största kända projekten nås totalt över 20 TWh årsproduktion och alla dessa avser påbörja byggnation senast 2010”.

Genom ett exklusivt licensavtal med finländska WinWinD Oy erbjuder DynaWind såväl kompletta vindkraftparker som enskilda vindkraftverk i Sverige i storlekarna 1 och 3 MW. WinWinD står för den tekniska lösningen och DynaWind för försäljning, leveranser, tillverkning, montage och driftssättning av verken samt service.

DynaWinds vindkraftverk erbjuder marknadens högsta nyttjandegrad, god drifttillgänglighet och ett minimalt servicebehov. Fördelarna kommer ur en modern patenterad konstruktion som innebär att generatorn arbetar med lågt variabelt varvtal. Jämfört med traditionella verk innebär detta ett minskat slitage, lång livslängd och god lönsamhet. I DynaWind/WinWinDs konstruktion är växellådan ersatt av ett kraftupptagande lager och planetväxel, vilken är okänslig för obalanser i kraftöverföringen.

Sedan 2004 har totalt 19 stycken 1 MW WinWinD vindkraftverk sålts till kunder i Sverige.

2006-12-05