– Ny VD rekryterad till bränslecellsbolaget Cellimpact samt beslut om investering i ytterligare en produktionsanläggning.

Under början av året har Morphics bränslecellsbolag Cellimpact framgångsrikt installerat den första produktionsanläggningen för tillverkning av bränslecellsplattor. Det stora intresset för anläggningen har resulterat i beslut om investering i ytterligare en anläggning. För att driva utvecklingen framåt och påskynda expansionen har en ny VD, Martin Valfridsson, rekryterats.

Cellimpact bedriver idag en global verksamhet inom marknadsföring, tillverkning och försäljning av flödesplattor till bränsleceller och värmeväxlare. Den produktionsanläggning som färdigställdes under vintern 2006 utvärderas för närvarande av flera kunder. Anläggningen som nu planeras kommer vara identisk med den första, men dimensioneras specifikt för fordonsindustrins behov. Anläggningen kommer t ex att ha kapacitet att tillverka större flödesplattor samt plattor i tunnare material och med avancerade flödesmönster. Den nya anläggningen beräknas vara i drift vid årsskiftet 06/07.

Till grund för investeringsbeslutet ligger den snabba utvecklingen inom fordonsindustrin samt kraftigt stigande efterfrågan från Asien. Kommersialiseringen av bränsleceller som alternativ till bl a fossila bränslen och batterier har tagit fart och går nu snabbt framåt. I länder som Kina och Korea går utvecklingen nu mycket snabbt. De efterfrågade volymerna är här upp till 10 gånger större än i de hittills ledande bränslecellsnationerna; USA, Canada och Japan.

Ny VD
I takt med att Cellimpact nu etablerar sig som ett produktionsbolag förstärks även bolaget ledning. Martin Valfridsson har rekryterats som ny VD. Martin Valfridsson är civilingenjör med en bakgrund från olika befattningar inom bl a ABB och Ericsson. Närmst kommer han från en tjänst som operativ chef och vice VD för HL Display i Karlskoga. Dessförinnan var han chef för produktutveckling inom Clover Electronics med stationering i Japan. Utöver ansvaret för produktion och försäljning av flödesplattor kommer Valfridsson även att ansvara för Cellimpacts framtagning och etablering av kompletta energisystem med fokus på den skandinaviska marknaden.

Göteborg 2006-05-18