Morphic kan idag meddela att Helena Woxlin anställts som HR-chef för koncernen med ansvar att säkerställa en fortsatt personalutveckling i linje med koncernens expansiva industriuppbyggnad.

Som ny chef för Morphic-koncernens Human Resources har Helena Woxlin anställts. Helena kommer närmast från en position som avdelningschef på det svenskägda läkemedelsbolaget Recip/Recipharm. Under åren 1997-2007 arbetade Helena i olika positioner inom AstraZeneca, med både personalansvar och ansvar för kompetensutveckling. Helena Woxlin har ursprungligen en bakgrund som civilingenjör inom kemiteknik och varit anställd inom Vattenfall utveckling. Morphic har tidigare inte haft någon koncernansvarig HR-chef.

”Som HR-chef kommer Helena ha stort fokus på arbetsmiljöfrågor, chefscoachning, kompetensutveckling, arbetsrätt samt personalsociala frågor. Helena har en bred och gedigen erfarenhet av olika HR-frågeställningar i internationell miljö vilket behövs då hennes uppgift är att stödja vår fortsatta tillväxt.” säger Jonas Eklind, VD och koncernchef för Morphic Technologies AB.

Woxlin kommer att rapportera till koncernchefen samt ingå i koncernens ledningsgrupp.

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB
Tel: 070-676 73 93, e-mail: [email protected]