Morphic kan idag meddela att Erik Göthlin anställs som ny VD för vindverksamheten vilket innebär ansvar för dotterbolaget DynaWind och det nyligen förvärvade ScanWind.

Som ny vd för Morphics dotterbolag Dynawind har Erik Göthlin anställts. Erik kommer närmast från en position som ansvarig för den internationella delen av amerikanska Chromalox Inc, som tillverkar elektrisk värmeutrustning för industriella applikationer. Erik har ansvarat för cirka 230 personer och för en verksamhet som omsatte cirka 250 miljoner kronor 2007. Innan Chromalox arbetade Erik nio år i ABB i olika nyckelpositioner. Han har sammanlagt 16 års erfarenhet av internationellt projektarbete. Erik är civilingenjör i maskinteknik och har studerat i Lund och i Lausanne i Schweiz.
Nuvarande vd för Dynawind, Anders Sjögren, forstätter med andra arbetsuppgifter inom vindverksamheten.

”Erik har jobbat i fem olika länder tillför en viktig internationell erfarenhet inför Morphics fortsatta expansion inom vinden,” säger Jonas Eklind, VD och koncernchef för Morphic Technologies AB.

Dessutom har, som tidigare kommunicerats, Jan Johansson anställts som Chief Financial Officer (CFO) för koncernen. Jan, som börjar i Morphic i juni, kommer närmast från en position som CFO i det börsnoterade företaget Nobia.

Ovan nämnda personer inklusive Cell Impacts VD Martin Valfridsson, Morphic Business Developments VD Mats Reimark samt IR-chefen Johannes Falk rapporterar direkt till koncernchefen Jonas Eklind och sammantaget utgör de koncernens nya ledningsgrupp.

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB
Tel: 070-676 73 93, e-mail: [email protected]