Morphics vindkraftbolag DynaWind har mottagit sina första beställningar på två kompletta vindkraftverk. Försäljningen innebär att Morphics verksamheten inom vindkraft utökas till projektering, försäljning och tillverkning samt service och support av kompletta vindkraftverk. Kontrakten gäller nyckelfärdig leverans samt fullserviceavtal med ett ordervärde av ca 20 Mkr. Leverans av de båda verken beräknas ske i slutet av 2006.

Morphic har via ett tidigare dotterbolag medverkat till försäljning av 12 st vindkraftverk på den svenska marknaden samt verkar som underleverantör i flertalet av installationerna. Vindkraftverken är utvecklade av finska WinWinD vars teknik erbjuder mycket hög utnyttjandegrad och låga underhållskostnader. Fördelarna kommer ur en modern konstruktion som innebär att generatorn ger effekt vid lågt varvtal som vid en jämförelse innebär minskat slitage, lång livslängd och god lönsamhet för investeringen.

DynaWind som är ett helägt dotterbolag inom Morphic-koncernen har av moderbolaget övertagit rätten att tillverka och sälja WinWinDs produkter på den svenska och norska marknaden. Försäljningen av de två första kompletta verken ligger i linje med den pågående satsningen som Morphic tidigare annonserat om beträffande bolagets utveckling inom energitekniksystem.

”Det är mycket glädjande att vi nu går från ord till handling och får bevisa för marknaden att vi är en komplett leverantör av vindkraftverk. Vi investerar stort i modern vindkraftteknologi och har för avsikt att koppla samman denna med vår bränslecellsverksamhet inom kort”, säger Peter Heidlund, koncernchef för Morphic Technologies.

2006-07-24

För mer information, kontakta gärna:
Peter Heidlund, Koncernchef, Morphic Technologies AB, tel 031-775 46 21 alt [email protected]